Η παρουσίαση του Δρ. Χ. Φασουλά στα πλαίσια των Δαρβινικών Δευτέρων, στις 4 Δεκεμβρίου του 2017 στην έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το θέμα της παρουσίασης ήταν «Οι γεωλογικές μεταβολές και οι επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και της ιστορίας της Κρήτης».