• Διάρκεια:
    01/07/2016 εώς 30/09/2020
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    13,353.42 €