Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Όρος Ψηλορείτης
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία αρσενικού κολεοπτέρου Pedinus olivieri (Tenebrionidae), ενδημικό είδος της Κρήτης. Το δείγμα συλλέχθηκε στον Ψηλορείτη, στα 1650 μ υψόμετρο.