Κατηγορία φωτογραφίας:
Rivers
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μυοκάστορας
Τρωκτικά
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Μυοκάστορα, Myocastor coypus, με τους χαρακτηριστικούς πορτοκαλοκίτρινους κοπτήρες του.