Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Shrubland of Cyrenaica - Libya
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σπίνος
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κυρηναϊκής (Λιβύη)

Φωτογραφία Σπίνου, Fringilla coelebs. Μόνιμος κάτοικος της βόρειας Αφρικής, όπου ξεχωρίζει από τον ευρωπαϊκό σπίνο από το γαλάζιο χρώμα στο κεφάλι και το σβέρκο και την πράσινη ράχη (αρσενικά, υποείδος africana). Εδώ είναι η ευρωπαϊκή φυλή που εκπροσωπείται στη βόρειο Αφρική με κοπάδια που έρχονται από την βορειοανατολική Ευρώπη για να διαχειμάσουν.