Κατηγορία φωτογραφίας:
Rivers
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μυοκάστορας
Τρωκτικά
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Μυοκάστορα, Myocastor coypus. Φυτοφάγο ζώο της υποτροπικής νότιας Αμερικής, που μεταφέρθηκε στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1920 για την εκμετάλλευση της γούνας του. Ζει στις όχθες των ποταμών και λιμνών, μέσα σε λαγούμια.