Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Κοκκινοπηλός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αετόφυλλο Θάλικτρο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Δίφυλλη Σκίλα, Scilla bifolia, από τη φυτοθήκη του ΜΦΙΚ.