Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Οροπέδιο Γιους Κάμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τουλίπα του Ντόρφλερ
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Τουλίπα του Ντόρφλερ, Tulipa doerfleri. Είναι μία από τις τέσσερις αυτοφυείς τουλίπες της Κρήτης και είναι ενδημική της Κρήτης. Στο "Κόκκινο Βιβλίο των Σπανίων και Απειλουμένων ειδών της Ελλάδας" του 2009, αναφέρεται ως Τρωτό (VU).