Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Δράμα, Δράμα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Αύγουστος 2011
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία ραχιαίας όψης του σκαθαριού Morimus asper funereus (Coleoptera, Cerambycidae).