• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Καμηλάρι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τρανορινόλοφος
Νυχτερίδες
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα σπηλιάς

Φωτογραφία μιας Τρανορινόλοφου νυχτερίδας, Rhinolophus ferrumequinum, καθώς κρέμεται από την οροφή μίας υπόγειας γαλαρίας.