• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Κοζάνη, Καταφύγιο Μπάρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αλπικό λιβάδι
Αλπικό
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα λιβαδιού
Αλπικό οικοσύστημα

Φωτογραφία από αλπικό λιβάδι στο καταφύγιο Μπάρα, στα Πιέρια Όρη.