• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Κουναβιανό φαράγγι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Νοέμβριος 2009
Σωληνωτή Καμπανούλα
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα απόκρημνων βράχων

Φωτογραφία Σωληνωτής Καμπανούλας, Campanula tubulosa, στο Κουναβιανό φαράγγι στην Κρήτη, Ελλάδα. Πρόκειται για ενδημικό είδος της Κρήτης.