• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λευκά Όρη, Ρουσιές
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βουνό
Αλπικό
Οικοσύστημα
Άλλα

Φωτογραφία με αλπικό οικοσύστημα στη θέση Ρουσιές, στα Λευκά Όρη, Κρήτη.