• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Οροπέδιο Ομαλού Βιάννου
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γαλαστοιβίδα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία Γαλαστοιβίδας, Euphorbia acanthothamnos, στην αρχή της βλάστησης. Ελλάδα. Χαμηλός πολυετής αγκαθωτός μαξιλαρόμορφος θάμνος. Μπορεί να φυτρώσει από παραθαλάσσια βράχια μέχρι και τα 2.000μ.Οι αγκαθωτοί και πυκνά διακλαδιζόμενοι βλαστοί της καθώς και ο τοξικός γαλακτώδης χυμός του φυτού, το προστατεύουν από τη βόσκηση.