• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Καταφύγιου Πρίνου
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2008
Βουνό
Αλπικό
Οικοσύστημα
Άλλα

Φωτογραφία των κορυφών του όρους Δίκτη, όπως φαίνονται από το καταφύγιο του Πρίνου στο όρος Ίδη, Κρήτη.