• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Λιβύη, Περιοχή Ain Tagnit
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2007
Ημιέρημος
Έρημος
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα ερήμου

Φωτογραφία από ημιέρημο στη Λιβύη.