• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Λιβύη, Κίκλα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2007
Ημιέρημος
Έρημος
Οικοσύστημα
Άλλα

Φωτογραφία διάβρωσης σε ημιέρημο στη Λιβύη.