• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Λάρισα, Κοκκινοπηλός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σπατουλωτή Καμπανούλα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία Σπατουλωτής Καμπανούλας, Campanula spatulata subsp. spruneriana, σε άνθιση στον Όλυμπο, Ελλάδα. Είναι ευρύτατα εξαπλωμένη σε λιβάδια, ξέφωτα και θαμνότοπους της ηπειρωτικής Ελλάδας μέχρι τα 2.500μ υψόμετρο.