• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Πλακιάς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γαλαστοιβίδα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία Γαλαστοιβίδας, Euphorbia acanthothamnos, στην αρχή της βλάστησης. Χαμηλός πολυετής αγκαθωτός μαξιλαρόμορφος θάμνος. Μπορεί να φυτρώσει από παραθαλάσσια βράχια μέχρι και τα 2.000μ. Οι αγκαθωτοί και πυκνά διακλαδιζόμενοι βλαστοί της καθώς και ο τοξικός γαλακτώδης χυμός του φυτού, το προστατεύουν από τη βόσκηση.