• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αστερούσια Όρη, Κόφινας
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Σεπτέμβριος 2006
Βουνό
Αλπικό
Οικοσύστημα
Άλλα

Φωτογραφία του Κόφινα, κορυφής των Αστερουσίων, Κρήτη.