• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αστερούσια Όρη, Κόφινας
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βουνό
Αλπικό
Οικοσύστημα
Άλλα

Φωτογραφία της κορυφής Κόφινας των Αστερουσίων, Κρήτη.