Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βασίλισσα
Πεταλούδες
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία της κάτω όψης δείγματος της πεταλούδας «Βασίλισσα», Iphiclides podalirius.