• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Άρτα, Οροσειρά Τζουμέρκων
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πεταλούδες
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία της πεταλούδας Gonepteryx rhamni που πίνει το νέκταρ από το Dianthus viscidus.