Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Τρίκαλα, Νέγκρης ποταμός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκορπιοί
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία της κοιλιακής όψης του σκορπιού Euscorpius sicanus, όπου φαίνονται το γενετικό άνοιγμα, τα χτένια και τα ανοίγματα των τραχειακών πνευμόνων.