• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λαγός
Λαγόμορφα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Λαγού, Lepus europaeus, είδος που προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον - από τις παραλίες μέχρι τις κορυφές των βουνών. Αντίθετα με αυτό που πολλοί πιστεύουν, ο λαγός δεν σκάβει φωλιές όπως το κουνέλι.