• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Φωκίδα, Όρος Οίτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αλπικό λιβάδι
Αλπικό
Οικοσύστημα
Άλλα
Αλπικό οικοσύστημα
Οικοσύστημα λιβαδιού

Φωτογραφία από αλπικά λιβάδια στην Οίτη.