• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Καλαμαύκα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κοράλλι
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία αποικίας χαρακτηριστικών απολιθωμένων σκληρακτίνιων κοραλλιών του Ανώτερου Μειοκαίνου στη θέση εύρεσής τους.