• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αράχνη-λύκος
Αράχνες
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία της αράχνης-λύκου Hogna radiata που τρώει ένα σκαθάρι του είδους Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae).