• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αράχνες
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία της αράχνης Pterotricha lentiginosa (Gnaphosidae), της πιο κοινής αράχνης της Κρήτης και πολλών νησιών του Αιγαίου (Ελλάδα).