• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αράχνη λύκος
Αράχνες
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία της αράχνης Lycosa praegrandis με τα μωρά της. Oι μητέρες Lycosa κουβαλούν τα μικρά στη ράχη τους για αρκετό χρόνο μετά την εκκόλαψή τους. Τα μικρά αραχνάκια στηρίζονται κρατώντας ειδικά τριχίδια στη ράχη της μητέρας τους.