• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Ιωάννινα, Βοϊδομάτης ποταμός (Κόνιτσα)
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 1995
Σκορπιοί
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα
Διόραμα Δρυοδάσος ηπειρωτικής Ελλάδας
Διόραμα Δάσος οξιάς ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία που δείχνει το σκορπιό Euscorpius italicus ανάμεσα σε βότσαλα στην κοίτη του ποταμού Βοϊδομάτη στην Ήπειρο, Ελλάδα.