• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Συρία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 1999
Σκορπιοί
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Οικοσύστημα ερήμου

Φωτογραφία του σκορπιού Leiurus quinquestriatus, ενός από τους πιο δηλητηριώδεις σκορπιούς του κόσμου.