• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ιορδανία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκορπιοί
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Οικοσύστημα ερήμου

Φωτογραφία ενός σκορπιού Hottentotta judaicus. Το είδος αυτό έχει ισχυρό δηλητήριο, επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Εξαπλώνεται σε Ιορδανία, Συρία, Λίβανο, Παλαιστίνη και Ισραήλ.