• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Βάι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκορπιοί
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία σκορπιών Mesobuthus gibbosus, κάτω από την ίδια πέτρα. Το είδος αυτό είναι θερμόφιλο και ξερόφιλο. Κατά την ψυχρή περίοδο δραστηριοποιείται ελάχιστα έως καθόλου. Τότε μπορεί κανείς να δεί αρκετά άτομα να μοιράζονται το ίδιο καταφύγιο, χωρίς να δείχνουν επιθετική συμπεριφορά.