• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκορπιοί
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία που δείχνει κανιβαλισμό στο σκορπιό Euscorpius candiota. Αυτός ο σκορπιός εμφανίζει συχνά το φαινόμενο του κανιβαλισμού. Εδώ ο μεγαλύτερος θηλυκός τρώει το μικρότερο αρσενικό μετά τη σύζευξη.