• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Συρία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 1999
Μαύρη Χήρα
Αράχνες
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Μαύρης χήρας, Latrodectus tredecimguttatus, στη φωλιά της. Οι μαύρες χήρες φτιάχνουν τον ακανόνιστο, πυκνό ιστό τους σε ανοιχτές περιοχές κοντά σε βράχια και μεγάλες πέτρες. Σε πιο εύκρατες περιοχές μπορεί να βρεθούν και μέσα σε σπίτια. Τρέφονται κυρίως με σκαθάρια, των οποίων απομυζούν το εσωτερικό και αφήνουν άθικτο το εξωτερικό περίβλημα, όπως φαίνεται στο κάτω δεξιά άκρο της εικόνας.