• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Νήσος Χρυσή
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δίθυρα
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία διάσπαρτων θυρών των απολιθωμένων ταξοδοντικών Διθύρων Glycymeris sp. Σε μεγάλη αφθονία στη θέση εύρεσής τους στη νησίδα Χρυσή, Κρήτη, Ελλάς.