Χημικός Μηχανικός MSc Περιβαλλοντική Βιολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα και κύρια δραστηριότητα: Ερπετολογία