Θέση:
Περιβαλλοντολόγος στο πρόγραμμα Life NATURA 2000 Value Crete, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Κατάσταση:
Περιβαλλοντολόγος
Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,
Κτίρια Λεωφόρου Κνωσσού, Γραφείο Ν212,
Τ.Κ.71409, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

Εκπαίδευση

  • BSc (Hons) Marine Science, University of the Aegean, 2010
  • MSc Ecosystem Services, The University of Edinburgh, 2012
  • MSc Environmental Policy and Biodiversity Conservation, University of the Aegean, 2017 (expected)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Οικοσυστημικές Υπηρεσίες, Οικονομικά Περιβάλλοντος, Κοινωνία και Περιβάλλον, Κοινωνικο-Οικονομικά οφέλη του φυσικού περιβάλλοντος, Αξιολόγηση των ωφελειών από τα οικοσυστήματα, Περιβαλλοντική πολιτική