Πιλιγκότση Γεωργία
Διεύθυνση:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Κτήρια Λεωφ. Κνωσού,
Τ.Θ. 2208, 714 09 Ηράκλειο, Κρήτη

Η Γεωργία Πιλιγκότση είναι  Περιβάλλοντολόγος με πτυχίο Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων απο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στα Οικονομικά Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο του York (UK). Είναι υποψήφια διδάκτωρ και ειδικεύεται στους τομείς της αειφόρου ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών διακρατικών προγραμμάτων (INTERREG, MED, SEE, IEE, HORIZON2020) καθώς και σε αντικείμενα που σχετίζονται με  την περιφερειακή οικολογική καινοτομία,  την ενεργειακή απόδοση δημόσιων προμηθειών, το βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό και την κατάρτιση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων. Υπηρξε συντονίστρια της εκστρατίας "Μήνας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τις περιοχές NATURA 2000 της Περιφέρειας Κρήτης" που υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2015, καθώς και 2 Ενεργειακών Εβδομάδων της Περιφέρειας Κρήτης που υλοποιήθηκαν το 2013 και το 2014. Παράλληλα έχει εργαστεί ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε Σχολεία Δέυτερης Ευκαιρίας και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης με αντικείμενο την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Είναι Συνεργάτης του ΜΦΙΚ και Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Έργου LIFE NATURA 2000 Value Crete.