Κατάσταση:
Γεωλόγος
Διεύθυνση:

Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης,
Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Ηράκλειο Κρήτης

Τμήμα:
Διοίκηση / Τεχνικό τμήμα

Εκπαίδευση

  • Πολυτεχνείο Κρήτης, Ms.C, 1998
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πτυχίο, 1995

Ερευνητικά ενδιαφέροντα και κύρια δραστηριότητα: Ορυκτοί πόροι και Νερό