Διεύθυνση:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 2208,
GR714 09 Ηράκλειο, Κρήτη