Η Δρ. Μαρία Σακελλάρη είναι περιβαλλοντολόγος. Κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα αποτελούν η περιβαλλοντική επικοινωνία, η άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση, η ταυτότητα της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων, με έμφαση στα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της βιοποικιλότητας, τη περιβαλλοντική επικινδυνότητα, τη κλιματική αλλαγή, αλλά και τον αειφόρο τουρισμό.

 

Σπουδές

2008,  Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Εκπαίδευση, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2003,  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση», Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2002, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Ερευνητική Δραστηριότητα

2013 – σήμερα: Ερευνήτρια, Υπεύθυνη Δράσεων Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης,  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2009 – 2011: Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια με αντικείμενο Φυσικές Καταστροφές και Εκπαίδευση για την Επικινδυνότητα,  Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας,  Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2000 – 2009: Βοηθός Ερευνήτρια,  Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2007: Επιστημονικός Συνεργάτης, Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

Διδακτική Εμπειρία

2009 – 2011: Διδάσκουσα με σύμβαση ορισμένου χρόνου, Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

2010: Διδάσκουσα με σύμβαση ορισμένου χρόνου, Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Σχολή Ξεναγών Ηρακλείου

2007 – 2008: Διδάσκουσα, Κύκλος Σεμιναρίων στα πλαίσια του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Επιστημονικές εργασίες ενταγμένες στο βιογραφικό του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Sakellari M., (2014) Cinematic climate change, a promising perspective on climate change communication, Public Understanding of Science, υπό έκδοση

Sakellari M., (2014) Film tourism and ecotourism: mutually exclusive or compatible? International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 8(2), σελ 5-5

Σακελλάρη Μ., Προμπονάς Μ., Ξηρουχάκης Σ. και Μπαξεβάνη Π., (2014)  Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στη Κρήτη: Η Δυναμική της Περιβαλλοντικής Εκαίδευσης στη Προστασία της Βιοποικιλότητας, Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

Προμπονάς Μ., Ξηρουχάκης Σ., Μπαξεβάνη K. και Σακελλάρη Μ., (2014) Ευρωπαϊκά Δίκτυα δήμων, Κτηνοτρόφων και Κυνηγών Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα: Καινοτόμες Δράσεις και Εργαλεία Στήριξης των Δικτύων, Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών,  Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

Sakellari M. and Skanavis C., (2013) Environmental Behavior and Gender: An emerging area of concern for Environmental Education Research, Applied Environmental Education and Communication, 12(2), σελ. 77-87

Probonas M., Sakellari M., Baxevani K. & Xirouchakis S., (2013) Illegal Use of Poisoned Baits and their Effects on Biodiversity in Crete, Greece, Book of Abstracts of the 2nd International Conference on “Science for the Environment, Mapping Knowledge Needs for Future Horizons”, Aarhus University, Danish Centre for Environment and Energy, Aarchus, Denmark, σελ.112

Xirouchakis S, Andreou G, Probonas M., Baxevani K. & Sakellari M., (2013) Conservation and management of Vulture population in Crete, Proceedings of the International Conference on the Protection of Griffon Vultures, Game Fund, Department of Forests, Cyprus, BirdLife Cyprus, σελ. 59-70

 

Άλλες πρόσφατες δημοσιεύσεις

Sakellari M. and Skanavis C., (2013) Sustainable tourism development: Environmental Education as a tool to fill the gap between theory and practice, International Journal of Environment and Sustainable Development, 12(4), σελ. 313-323

Skanavis C. and Sakellari M., (2012) Free-choice learning suited to women’s participation needs in environmental decision-making process, Environmental Education Research, 18(1), σελ. 1-17

Sakellari M. and Skanavis C., (2012) An overview of the climate refugees’ issues and scenario, στο: English through Climate Change, eds. W. Leal Filho and E.Manolas, Orestiada: Democritus University of Thrace Publications, σελ. 127-139

Σακελλάρη Μ. και Σκαναβή Κ., (2012) Κλιματική Αλλαγή: Μια νέα πρόκληση για το πεδίο της Περιβαλλοντικής Ηθικής, στο: Περιβαλλοντική Ηθική: Προκλήσεις και Προοπτικές για τον 21ο αιώνα, Επιμ. Ε.Πρωτοπαπαδάκης & Ε.Μανωλάς, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα, σελ. 171-180

Σκαναβή Κ. και Σακελλάρη Μ., (2012) Πολιτική προστασία ως δημόσια πολιτική και φυσικές καταστροφές: Ένα κοινό πλαίσιο εργασίας για τη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Επικινδυνότητα, στο: Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 3ος Τόμος: Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος, Επιμ. Σ. Α. Ταμπάκης & Ε. Ι. Μανωλάς, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα, σελ. 1- 8

 

Ενδεικτικές παλαιότερες δημοσιεύσεις

Sakellari M. and Skanavis C., (2011) Popular entertainment films can constitute a motive for citizen’s participation in the environmental decision making process: The impact of the films ‘The Day After Tomorrow’ and ‘Erin Brockovich’ on people’s perception of environmental problems. Book of Abstracts of 17th Annual International Sustainable Development Research Conference "Moving Toward a Sustainable Future: Opportunities and Challenges.", Columbia University, New York, USA, σελ. 412-413

Sakellari M. and Skanavis C., (2010) A Hollywood film as an educational tool to stimulate environmental consciousness in touristic areas in Greece: the impact of the film ‘Erin Brockovich’ to the potential visitors of Inofita and Oropos areas. Proceedings of the 4th Tourism Outlook & 3rd ITSA Conference, Malaysia, σελ. 56-62

Sakellari M. and Skanavis C., (2009) Film tourism and environmental issues: Do environmental problems affect film tourists’ perception of a tourism destination? The film ‘Erin Brockovich’ and Oropos area toxic pollution case. e-Proceedings of the 4th International Scientific Conference “Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality”, Rhodes, Greece

Skanavis C. and Sakellari M., (2009) Environmental Education as a key to pre-empt environmental impacts of business tourism development, στο: Advances in Business Tourism Research, eds. K.Celuch and R.Davidson, Association for Tourism and Leisure Education Publications, Arnhem, Netherlands, σελ. 99-106

Skanavis C. and Sakellari M., (2008) Gender and sustainable tourism: Women's participation in the environmental decision-making process, European Journal of Tourism Research, 1(2), σελ. 78-93

Skanavis C. and Sakellari M., (2008) Assessment of Environmental Intentions of Journalists, Applied Environmental Education and Communication, 6(3&4), σελ. 233-240

Skanavis C. and Sakellari M., (2007) Films as Environmental Education Tool in Higher Education, στο: Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice, eds. W.J. Filho, E.I. Manolas, M.N. Sotirakou, G.A. Boutakis, Environmental Education Centre of Soufli Publications, Orestiada, σελ. 259-272

Skanavis C., Sakellari M. and Petreniti V., (2005) The Potential of Free Choice Learning for Environmental Participation in Greece, Environmental Education Research, 11(3), σελ. 321-333