Νέες ψηφιακές εφαρμογές θα είναι σύντομα στη διάθεση των επισκεπτών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Δραστηριότητες, όπως αναζήτηση των πληροφοριών που σχετίζονται με τα εκθέματα του Μουσείου μέσω των έξυπνων κινητών (smartphones) αλλά και ψηφιακές δραστηριότητες και παιχνίδια με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων όπως ταμπλέτες (tablets), θα δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να βιώνουν μια διαφορετικού τύπου γνωριμία με το μουσείο και τα εκθέματά του, πιο διαδραστική και πιο ζωντανή.

Είναι γεγονός ότι η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει στα μουσεία πολλές ευκαιρίες τις οποίες δεν μπορούν να προσφέρουν το παραδοσιακό έντυπο υλικό και η ζωντανή ξενάγηση. Παρέχει στους επισκέπτες πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό από το οποίο μπορούν να επιλέξουν τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν, δίνοντας τη δυνατότητα στα μουσεία να εξυπηρετήσουν επισκέπτες που μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο, ψάχνοντας διαφορετικού τύπου πληροφορίες. Παράλληλα η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει στους επισκέπτες να συνδυάσουν τη μάθηση με τη διασκέδαση συμμετέχοντας σε μια μοναδική διδακτική και ψυχαγωγική εμπειρία.

Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014 στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης η πρώτη πιλοτική δοκιμή της εφαρμογής των ψηφιακών μέσων με πραγματικούς χρήστες. Οι χρήστες αυτοί, ένα χρόνο πριν, δηλ. το Σεπτέμβριο του 2013, σε μια ειδική εκδήλωση στο ΜΦΙΚ, είχαν κληθεί να σχεδιάσουν μια «τέλεια επίσκεψη στο μουσείο» καταθέτοντας τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Ένα χρόνο μετά, οι ίδιοι χρήστες καλούνται να πάρουν μέρος και να αξιολογήσουν μία από τις προτάσεις τους που ήταν η εφαρμογή  των ψηφιακών μέσων. Οι πιθανές παρατηρήσεις τους θα ενσωματωθούν στην εφαρμογή έτσι ώστε αυτή να είναι πλέον διαθέσιμη στο σύνολο των επισκεπτών του μουσείου.

Θα θέλαμε, στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε την εταιρία COCO-MAT  Κατάστημα Ηρακλείου, η οποία, με τη χορηγία της, στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια αυτή του Μουσείου.