Καταγραφή και Παρακολούθηση Προστατευόμενων Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή των Λευκών Ορέων

Είστε εδώ

  • Διάρκεια:
    18/02/2013 εώς 17/02/2016
  • Επιστημονικός υπεύθυνος:
  • Προϋπολογισμός:
    135,230.53 €

Καταγραφή και Παρακολούθηση Ειδών Πανίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και Άλλων Προστατευόμενων Ειδών και Οικοτόπων.