Ξενάγηση στο Κρητικό Παρελθόν: Χάνδαξ – Κάστρο – Μεγάλο Κάστρο – Ηράκλειο … Τουρκοκρατία»

  • 22 Ιαν 2019
 
Τετάρτη, Ιανουάριος 23, 2019 - 18:00

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης με  την κυρία Αθηνά Κυριακάκη - Σφακάκη συνδιοργανώνουν Κύκλο 8 Ομιλιών με γενικό τίτλο «Ξενάγηση στο Κρητικό Παρελθόν».

Η κυρία Σφακάκη, ξεναγός και συγγραφέας βιβλίων αρχαιολογικού και ιστορικού περιεχομένου, θα μιλήσει, την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου  και ώρα 18:00, για τα μνημείων και τις πλουτοπαραγωγικές θέσης της νέας κτίσης των Τούρκων.

Διαβάστε Περισσότερα