Δαρβινική Δευτέρα µε θέµα το στρες «Stress and drugs and rock'n'roll...»

  • 07 Μάιος 2018
 
Δευτέρα, Μάιος 7, 2018 - 19:30

Η κοινή αντίληψη για το στρες είναι αρνητική, όπως υποδηλώνει και η λέξη άγχος που χρησιµοποιούµε στη γλώσσα µας ως αντίστοιχη του στρες.

 

Διαβάστε Περισσότερα